Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huế: Bão mới “quẹt” qua, nhiều cây xanh ngã dúi dụi