Huế: Bão mới “quẹt” qua, nhiều cây xanh ngã dúi dụi