Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đắk Lắk:

Hốt hoảng vì đàn voi rừng về sát vách nhà dân