Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 8 tại Nha Trang:

Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực

Phiên khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế biển Đông lần thứ 8ảnh: Diệu Thanh
Phiên khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế biển Đông lần thứ 8ảnh: Diệu Thanh
Phiên khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế biển Đông lần thứ 8ảnh: Diệu Thanh
Lên top