"Hợp tác tuyệt vời giữa Việt Nam - WEF thể hiện qua việc chuẩn bị cho WEF ASEAN 2018"

Giáo sư Klaus Schwab - Người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Hồng.N
Giáo sư Klaus Schwab - Người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Hồng.N
Giáo sư Klaus Schwab - Người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Hồng.N
Lên top