Hợp tác, chia sẻ khoa học công nghệ để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng AIPA-42. Ảnh: TTBC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng AIPA-42. Ảnh: TTBC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng AIPA-42. Ảnh: TTBC
Lên top