Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Họp báo Lễ tuyên dương người có uy tín, tiêu biểu vùng Tây Bắc