Hơn một triệu người hưởng gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh trình bày báo cáo tóm tắt. Ảnh: Minh Hùng
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh trình bày báo cáo tóm tắt. Ảnh: Minh Hùng
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh trình bày báo cáo tóm tắt. Ảnh: Minh Hùng
Lên top