Hơn 71 tỷ đồng thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo"

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”. Ảnh Trần Thùy
Đại diện Ban tổ chức giới thiệu hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”. Ảnh Trần Thùy
Đại diện Ban tổ chức giới thiệu hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”. Ảnh Trần Thùy
Lên top