Hơn 60% ĐBQH thấy chưa cần có Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn thảo luận về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, sáng 17.11 trên Hội trường. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Bá Sơn thảo luận về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, sáng 17.11 trên Hội trường. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Bá Sơn thảo luận về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, sáng 17.11 trên Hội trường. Ảnh: Quốc hội
Lên top