Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 5000 sinh viên đội mưa xếp hình tại chương trình “Tôi yêu tổ quốc tôi“