Hơn 400 học sinh trung học dự thi nấu cơm chay tại Hội thi Bếp trẻ lần 3