Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào Nam hỗ trợ điều trị F0 tại nhà

Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh TN
Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh TN
Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh TN
Lên top