Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 30 người chết vì tai nạn trong 3 ngày lễ 2.9