Hơn 2.300 thí sinh thi tuyển vào Đại học Luật TPHCM