Hơn 200 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng được sửa chữa điện miễn phí