Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 2 tỉ đồng xây dựng “ngôi nhà cấp ủy” cho những gia đình khó khăn