Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 15.000 người đi bộ hỗ trợ người lao động nghèo ăn tết