Hơn 128 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 qua hình thức nhắn tin

Các lãnh đạo Bộ TTTT, Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ... cùng nhắn tin ủng hộ tại lễ Phát động  "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" ngày 19.3.
Các lãnh đạo Bộ TTTT, Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ... cùng nhắn tin ủng hộ tại lễ Phát động "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" ngày 19.3.
Các lãnh đạo Bộ TTTT, Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ... cùng nhắn tin ủng hộ tại lễ Phát động "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" ngày 19.3.
Lên top