Hơn 12 triệu lao động, gần 376.000 người sử dụng lao động nhận được hỗ trợ

Các đơn vị liên quan đã hỗ trợ cho 12,1 triệu người lao động. Ảnh minh hoạ: LDO
Các đơn vị liên quan đã hỗ trợ cho 12,1 triệu người lao động. Ảnh minh hoạ: LDO
Các đơn vị liên quan đã hỗ trợ cho 12,1 triệu người lao động. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top