Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 1.000 xe máy bị chìm trong bãi giữ xe ở Sài Gòn