Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 100 học viên cai nghiện Bà Rịa-Vũng Tàu khống chế bảo vệ, phá rào bỏ trốn