Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp