Hôm nay, Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội

Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH
Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH
Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH
Lên top