Hôm nay sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top