Hôm nay, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, bầu Chủ nhiệm các Ủy ban

Đại biểu Quốc hội khoá XV bỏ phiếu bầu nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất. Ảnh Quốc hội
Đại biểu Quốc hội khoá XV bỏ phiếu bầu nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất. Ảnh Quốc hội
Đại biểu Quốc hội khoá XV bỏ phiếu bầu nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất. Ảnh Quốc hội
Lên top