Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước

Hôm nay (24.7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ảnh QH
Hôm nay (24.7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ảnh QH
Hôm nay (24.7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ảnh QH
Lên top