Hôm nay, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm 2 nhân sự bằng phiếu kín

Tại kỳ họp 10, Quốc hội xem xét nhiều nội dung về công tác nhân sự. Ảnh QH
Tại kỳ họp 10, Quốc hội xem xét nhiều nội dung về công tác nhân sự. Ảnh QH
Tại kỳ họp 10, Quốc hội xem xét nhiều nội dung về công tác nhân sự. Ảnh QH
Lên top