Hôm nay Quốc hội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín. (Ảnh Quochoi.vn)
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín. (Ảnh Quochoi.vn)
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín. (Ảnh Quochoi.vn)
Lên top