Hôm nay, Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Hôm nay (23.10), Quốc hội làm việc cả ngày thứ bảy.
Hôm nay (23.10), Quốc hội làm việc cả ngày thứ bảy.
Hôm nay (23.10), Quốc hội làm việc cả ngày thứ bảy.
Lên top