Hôm nay, Quốc hội dành 1 ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

HÌnh ảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
HÌnh ảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
HÌnh ảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Lên top