Hôm nay, Quốc hội biểu quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

Đại biểu Quốc hội khoá XV tham dự kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội khoá XV tham dự kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội khoá XV tham dự kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Ảnh QH
Lên top