Hôm nay, khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Người dân có thể thực hiện một số thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Người dân có thể thực hiện một số thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Người dân có thể thực hiện một số thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Lên top