Hôm nay, Chủ tịch Nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: QH.
Lên top