Hôm nay bầu tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, quy trình này thế nào?

Ông Nguyễn Thành Phong được điều động làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh HA
Ông Nguyễn Thành Phong được điều động làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh HA
Ông Nguyễn Thành Phong được điều động làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh HA
Lên top