Hôm nay 2.4, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước bằng hình thức bỏ phiếu kín

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH.
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH.
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH.
Lên top