Hội thảo về chiến thắng Hòa Bình diễn ra ngày 7.12, trực tuyến 13 điểm cầu

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PV
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PV
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PV
Lên top