Hội thảo kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu-Đông" diễn ra vào 2.10

Đại tá Trần Ngọc Anh phát biểu tại buổi họp báo về Hội thảo kỷ niệm 70 năm "Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 2020". Ảnh BQP
Đại tá Trần Ngọc Anh phát biểu tại buổi họp báo về Hội thảo kỷ niệm 70 năm "Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 2020". Ảnh BQP
Đại tá Trần Ngọc Anh phát biểu tại buổi họp báo về Hội thảo kỷ niệm 70 năm "Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 2020". Ảnh BQP
Lên top