Hội thảo kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại tỉnh Long An. Ảnh: T.L
Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại tỉnh Long An. Ảnh: T.L
Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại tỉnh Long An. Ảnh: T.L
Lên top