Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại TP. Vinh. Ảnh: Phan Thành
Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại TP. Vinh. Ảnh: Phan Thành
Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại TP. Vinh. Ảnh: Phan Thành
Lên top