Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Phong trào Đồng khởi 1960

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: K.Q
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: K.Q
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: K.Q
Lên top