Hội thảo "Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng và quê hương Hải Dương"

Hội thảo tổ chức với sự phối hợp của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh Ủy Hải Dương. Ảnh: Lê Vinh
Hội thảo tổ chức với sự phối hợp của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh Ủy Hải Dương. Ảnh: Lê Vinh
Hội thảo tổ chức với sự phối hợp của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh Ủy Hải Dương. Ảnh: Lê Vinh
Lên top