Hội thảo "Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số"

Nhà báo Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: PV
Nhà báo Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: PV
Nhà báo Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: PV
Lên top