Hội Nhà báo VN tiếp tục phối hợp thực hiện công tác quy hoạch báo chí

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Ban Chấp hành Hội nghị lần thứ 13 Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh T.Vương
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Ban Chấp hành Hội nghị lần thứ 13 Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh T.Vương
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Ban Chấp hành Hội nghị lần thứ 13 Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh T.Vương
Lên top