Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 sẽ bàn những gì?

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Lê Quý Vương với đại diện cảnh sát các nước tại Lễ Khai mạc. Ảnh BCA
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Lê Quý Vương với đại diện cảnh sát các nước tại Lễ Khai mạc. Ảnh BCA
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Lê Quý Vương với đại diện cảnh sát các nước tại Lễ Khai mạc. Ảnh BCA
Lên top