Hội nghị T.Ư 3 lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top