Hội nghị T.Ư 13 chưa xem xét các trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII

Ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 13. Ảnh Gia Hân
Ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 13. Ảnh Gia Hân
Ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 13. Ảnh Gia Hân
Lên top