Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, từ góc độ lịch sử

Khoảnh khắc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Tiến Đạt
Khoảnh khắc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Tiến Đạt
Khoảnh khắc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Tiến Đạt
Lên top