Hội nghị mở ra nhiều hướng đi để phát triển kinh tế thời hậu dịch COVID-19

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 10.4. Ảnh: VGP
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 10.4. Ảnh: VGP
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 10.4. Ảnh: VGP
Lên top