Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc: Thúc đẩy hợp tác cùng phát triển

Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Trung Quốc tổ chức tại Hải Phòng. Ảnh: HH
Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Trung Quốc tổ chức tại Hải Phòng. Ảnh: HH
Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Trung Quốc tổ chức tại Hải Phòng. Ảnh: HH
Lên top