Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 sẽ xem xét số lượng văn kiện ‘kỷ lục’

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam phải làm tròn trách nhiệm của Năm Chủ tịch ASEAN, tổ chức hội nghị trang trọng, đoàn kết và tiết kiệm. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam phải làm tròn trách nhiệm của Năm Chủ tịch ASEAN, tổ chức hội nghị trang trọng, đoàn kết và tiết kiệm. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam phải làm tròn trách nhiệm của Năm Chủ tịch ASEAN, tổ chức hội nghị trang trọng, đoàn kết và tiết kiệm. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top